Tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 % vuonna 2022

Tuulivoiman kapasiteetin kasvu jatkuu, ja viime vuonna tässä saavutettiin ennätysvuosi. Vihreää siirtymää vauhdittava energiamuoto lisää myös sähkömarkkinan heiluntaa, josta kannattaa ottaa hyödyt irti.

”Ennätysvuoden jälkeen tuulivoiman lisärakentaminen tulee tasaantumaan lähivuosiksi noin 1 000 megawatin vuositasolle.”

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) tilastoista selviää, että tuulivoimaa rakennettiin Suomeen lisää viime vuoden aikana ennätyksellinen 2 430 megawattia, joka on 75 prosentin lisäys verrattuna viime vuoteen. Suomeen rakentui 437 uutta tuulivoimalaa.

Suomen sähköntuotannon kapasiteetti nousee tulevina vuosina edelleen lisääntyvän tuulivoimakapasiteetin myötä. ”Ennätysvuoden jälkeen tuulivoiman lisärakentaminen tulee tasaantumaan lähivuosiksi noin 1 000 megawatin vuositasolle”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen ennustaa. Ennätysvuoden jälkeen odotetaan kasvun jatkuvan kuluvana vuonna 1 000 megawatilla uutta tuulivoimakapasiteettia. Vuonna 2024 odotetaan rakentuvan yli 1 200 megawattia ja vuonna 2025 hieman vähemmän, noin 1 000 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Lähde

Tuulivoima vastaa tarpeeseen nostaa energiaomavaraisuutta ja on verrattaen edullista sekä vauhdittaa vihreää siirtymää. Tuulivoiman lisääntyminen nostaa myös Suomen sähkömarkkinoiden volatiliteettia, ja tarjoaa mahdollisuuden käyttää lisääntyvät halvat tunnit sähkömarkkinalla. PowerHeat Solutions voi auttaa sinua tässä! Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tästä.